Škola

Aktuálně nabízíme setkávání pro děti na domácím vzdělávání a děti od 5 let. Děti si v doprovodu dospělého spolurozhodují o tom, co budou dělat. Nabízí se výlety do Brna za kulturou, vzděláním a zážitky, plavání, atd. – podle potřeb a podnětů dětí. 

Skupinka před/domškoláků. 

  • respektující přístup
  • nenásilná komunikace
  • sebeřízené vzdělávání

Středa  9 – 16

Místo: Ecocentrum Rojko Koníkov / Centrum Trimurti Vojtěchov

1 den týdnu / 1500,- / měsíc

Cílem je propojit rodiče a děti v sebeřízeném vzdělávání a vytvořit zázemí pro děti školního věku. Pokud bude zájem, je zde prostor pro vytvoření svobodné školy.